BG

Дружеството на преподавателите по немски език в България (на немски език Bulgarischer Deutschlehrerverband) е създадено през 1991 г. като организация с идеална цел. Учредител и първи председател е проф. д-р Веселин Вапорджиев.

Целите на дружеството са:

  • съдействие за разпространението на немския като чужд език в България,

  • подкрепа за преподавателите по немски език в тяхната професионална дейност и развитие,

  • разпространение на научни и професионални знания,

  • създаване на условия за успешна междукултурена комуникация в съвременния свят,

  • контакти с партньорски институции в страната и чужбина.

Органи на дружеството са Общото събрание и Управителният съвет.  В настоящия мандатен период председател на дружеството е г-жа Виолета Гечева.

Дружеството е член на Международния съюз на преподавателите по немски език (IDV).

Blue Taste Theme created by Jabox