bdv-bg.eu
Удостоверение с кредити
  1. Home  / Fortbildungen  / 
  2. Удостоверение с кредити
Удостоверение с кредити

От Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ще бъде издадено удостоверение с кредити за участие в конференцията. Допълнителна информация относно таксата и необходимите данни можете да намерите в приложения линк:

https://forms.gle/NE9WqcKZkHWY4Gv37