Удостоверение с присъдени квалификационни кредити

By adminКоментарите са изключени за Удостоверение с присъдени квалификационни кредити

29.Конференция „Ролята на учителя и интеркултурния подход в обучението по чужд език“, 02-04.07.21 г, град Кюстендил

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, град ПЛОВДИВ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Уважаеми колеги,

Моля, въведете необходимите данни за издаване на удостоверение с присъдени квалификационни кредити (1 квалификационен кредит) от предстоящото обучение, което ще се проведе в рамките на 29-тата годишна конференция „Ролята на учителя и интеркултурния подход в обучението по чужд език“, организиран от Дружество на преподавателите по немски език в България (02 – 04 юли 2021 г., гр. Кюстендил).

https://forms.gle/bozmNoG8xGqkhLVFA

Таксата за издаване на удостоверението е 15,00 лв. и може да бъде заплатена (след реалното Ви участие в квалификационната програма), както следва:

А. По сметката на ПУ

Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,

Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

1. Трите имена и ЕГН;
2. Основание: Удостоверение ДПНЕ от ДКПРПС

Б. В брой на място, по време на конференцията

I. Попълване на данните:

Формулярът ще приема отговори не по-късно от 2 седмица след приключване на обучението (18.07.21 г.).

II. След като сте попълнили данните си и сте заплатили издаването на удостоверението:

1. Изпратете сканирано/снимано (jpeg/pdf) копие на платежното (само за тези, които заплащат таксата по банков път) на dkprps@uni-plovdiv.bg (между 05.07 и 18.07.21 г.) – допустимо е с 1 платежно да се заплатят повече от 1 такси, стига това да е упоменто в писмото по т.2.
2. Впишете в писмото адрес, на който желаете да ви изпратим удостоверението.

Оставам на разположение за допълнителни въпроси!

д-р Марияна Георгиева
Административен секретар на ДКПРПС
dkprps@uni-plovdiv.bg
032 261 791

Uncategorized
Blue Taste Theme created by Jabox