Archive

For ноември, 2022

FIPLV / NBR Conference 2023

Коментарите са изключени за FIPLV / NBR Conference 2023

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie / euch herzlich einladen, sich mit Beiträgen an der FIPLV NBR-Konferenz zum Thema „Zukunft der Sprachen“ zu beteiligen. Die Konferenz findet in Reykjavik/ Island am 8.-9. Juni 2023 statt. Dem IDV ist es ein großes Anliegen, dass die deutsche Sprache in einem internationalen Kongress präsent und stark vertreten ist. Deshalb möchten wir Sie / euch dazu ermutigen, Abstracts in deutscher Sprache einzureichen, was noch bis zum 1. November 2023 möglich ist. Bereits angemeldete Abstracts sind nach wie vor gültig.
Alle Informationen zur Konferenz finden Sie / findet ihr unter folgendem Link: https://vigdis.hi.is/en/events/fiplv-nbr-conference/
Herzliche Grüße

Edvinas Šimulynas

Schriftleiter des Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverbands

E-Mail: simulynas@idvnetz.org

Screenshot>

TELUS International Adventure 2022 – autumn edition

Коментарите са изключени за TELUS International Adventure 2022 – autumn edition

“TELUS International Bulgaria”
конкурс „TELUS International Adventure 2022 – autumn edition“
Регламент за участие
Тема: „Как ни помага ученето на чужди езици в дигиталната ера?“
I.
Условия за участие в конкурсa:
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Изисквания към участниците: Младежи на възраст от 17-30 години, имащи
познания по френски/ немски/ испански и италиански език.
Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната
информация: три имена, възраст, адрес, email, телефон, образование. Всеки
автор може да участва само с един материал.
Участие с есе:
o Език на есето: Френски/ Немски/ Испански и Италиански език.
o Технически изисквания: максимален обем – до 2 печатни страници
(формат A4), шрифт Times new Roman, размер на шрифта 12.
Електронен адрес за изпращане на творбите: essay@telusinternational.com
II.
Времеви обхват на конкурса:
● Начална дата на конкурса: 01.11.2022 г.
● Краен срок за изпращане на конкурсната работа: 11.12.2022 г.
● Обявяване на победителите: 19.12.2022 г.
● Награждаване на победителите: 22.12.2022 г.
III.
Награждаване:
● Наградният фонд за първо място е: 500 лева.
● Наградният фонд за второ място е: 300 лева.
● Наградният фонд за трето място е: 200 лева.IV.
Лични данни
Личните данните, които ще ни изпратите и ще обработваме, са име, адрес и
информация за контакт – необходими са ни, за да можем да се свързваме с вас
във връзка с конкурса, както и бъдещи възможности за работа при нас и други
наши инициативи; както и информация за възрастта ви – необходима ни е, за да
потвърдим дали отговаряте на възрастовия критерий за участие.
Личните данни ще бъдат пазени от нас за период до три (3) години след
обявяването на победителите като след това ще бъдат изтрити, освен ако не е
необходимо да се запазят във връзка със законов интерес на Telus International
Europe (например в случай на съдебни производства) или има такова изискване
по закон.
С изпращането на творбите ви и участието ви в “TELUS Adventure 2021 – Autumn
Edition” вие се съгласявате Telus International Europe да обработва личните ви данни
по начина описан по-горе. Имате право на достъп, коригиране, изтриване на
личните ви данни, както и други права предвидени по закон. Ако бихте искали да
упражните правата си или имате въпроси във връзка с обработването на личните
ви данни, моля свържете се с нас на имейл TI.Privacy.Office@telusinternational.com

Честит празник на народните будители!

Коментарите са изключени за Честит празник на народните будители!
Blue Taste Theme created by Jabox